On line výuka


První stupeň Druhý stupeň

Vzdálená výuka žáků probíhá dvěma způsoby.

Synchronní výuka

probíhá přímou interakcí s vyučujícím v reálném čase, za použití tak zvaných konferenčních nástrojů (programů). Naše škola využívá program Google Meet. Pro jeho správnou činnost je nutné, aby žáci měli k dispozici účet na portálu Google. Mohou využívat svůj, který jim založí rodiče. Při zakládání Google vyžaduje souhlas rodičů. Ten vyžaduje i při prvním přihlášení nebo při přihlášení na jiném než obvykle používaném zařízení (například při přihlášení ve škole na školní počítač). Nebo mohou žáci využívat účet u Google svých rodičů.

Synchronní výuka nemůže probíhat ve všech vyučovacích hodinách běžného školního rozvrhu.

Asynchronní výuka

nevyžaduje okamžitou reakci žáků. Nejčastěji bude probíhat tak, že vyučující zadá žákům nějaký úkol, a ten žáci samostatně vypracují a pro zpětnou vazbu (odevzdání úkolu) použijí nějaký komunikační program. Nejčastěji e-mail. To je elektronická obdoba dopisní korespondence. Je potřeba, aby si žáci zkontrolovali úkoly v Bakalářích nebo svou e-mailovou schránku a zareagoval na zadaný úkol. Je nutné kontrolovat úkoly v Bakalářích (své schránky) denně. Nejlépe po přímé (synchronní) on line výuce podle rozvrhu.