DOTACE   A   PROJEKTY

DIGITALIZUJEME ŠKOLU 

REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

OP JAK

PREVENTIVNÍ  AKTIVITY

Národní plán obnovy

Společně ke vzdělání III

                                             Měření přírodovědných veličin badatelsky

                 Seznam DUM                                   

Bezpečnost a archivace dat.

Národní plán obnovy