Bezpečnost a archivace dat.

Od pátku 18. 9. 2020 jsou na 2. stupni povinné roušky i při výuce. Po celý rozvrh.

V přílohách je uvedený Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocněních v průběhu pandemie COVID19,

který je určený všem školám a školským zařízením a rovněž i zákonným zástupcům dětí/žáků.

Příloha 1

Příloha 2

Příloha 3

Příloha 4

S platností od 10. 9. 2020 je povinné nošení roušek ve společných prostorách škol.

Organizace školního roku 2020/2021

Informace pro rodiče

Informace ze školní družiny

Zápisní lístky do školní družiny budou k vyzvednutí každý pracovní den od 2. 9. 2020 do 30. 9. 2020 v čase od 8.00 do 8.30 hodin ve vestibulu školy. Zde budou také vybírány poplatky za školní družinu.

Informace ze školní jídelny

Od 1. 9. 2020 bude platba stravného a vyřízení čipů možná pouze z rampy u školní jídelny. Do konce srpna vše můžete vyřídit v kanceláři školní jídelny.,

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vzhledem k riziku šíření viru COVID - 19 Vás s Vašimi dětmi 1. září v 8.00 hodin uvítáme za každého počasí na dopravním hřišti v prostoru před zahradním domkem. Vchod je z prostranství před školou. Děti tento den nepotřebují žádné pomůcky (ani přezutí).

 1. Program:

 2. Přivítání žáků.

 3. Rozdělení dětí do příslušných tříd.

 4. Přesun a prohlídka školy bez zákonných zástupců.

 5. Předání základních informací zákonným zástupcům (vedení školy, vedoucí družiny, školní jídelna, výuka v další dny, pomůcky).

 6. Převzetí dětí jejich rodiči před školou.

Naše základní škola je zapojena do projektu Děti malují seniorům k svátku.

Bližší informace.

Vzdělávací aktivity pro žáky 6., 7. a 8. ročníků od 8. 6. 2020

Zpráva rodičům

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin od 25. 5. 2020

Zpráva rodičům

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Příprava na přijímací zkoušky žáků 9. ročníku od 11. 5. 2020

Zpráva rodičům

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 PROBĚHNE BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ VE ŠKOLE.

Na základě Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 vydaného dne 18. 3. 2020 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dochází ke změně formy zápisu do 1. třídy.

Ve čtvrtek 2. 4. 2020 a v pátek 3. 4. 2020 se zápis k základnímu vzdělávání nebude konat.

Rodiče pouze vyplní formuláře a doručí je na adresu školy v období od 1. dubna 2020 do 17. dubna 2020.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo Mimořádné opatření, kterým zakazuje přítomnost žáků ve škole. Základní škola, školní družina, školní klub a školní jídelna jsou uzavřené.

Rodiče mohou požádat o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení.

Pokud budete potřebovat vystavit "Žádost o ošetřovné", napište na mailovou adresu zástupkyně ředitele. Vyplněné formuláře budou vydávány každý pracovní den od 8.00 do 9.00 hodin.


S dotazy se obracejte na zástupkyně ředitele - kontakty:


INFORMACE K VÝUCE

Vážení rodiče,

pokud jste neobdrželi mail od zástupkyň ředitele, popř. nebyli informováni jiným způsobem, zveřejňujeme následující informace.

Na základě rozhodnutí vlády nebude do odvolání možná výuka ve škole. Proto musíme reagovat a zajistit jiný způsob práce pro Vaše děti.

Musíme využít jedinou možnost, která je v současné době možná, a to výuku prostřednictvím moderních technologií. Ve škole jsme se domluvili na komunikaci prostřednictvím e-mailů.

Prosíme o vyplnění tohoto formuláře (pokud je ve škole víc sourozenců, vyplňte za každé dítě): FORMULÁŘ

Získané údaje budou mít k dispozici třídní učitelé a učitelé jednotlivých předmětů. Prostřednictvím mailů s Vámi budeme komunikovat, zadávat žákům práci, reagovat na vypracované úkoly. V týdnu od 16. 3. 2020 Vás budou učitelé kontaktovat a seznámí Vás s pravidly práce. Důležitá je pro nás i zpětná vazba. Nevíme, jak dlouho bude tato situace trvat, proto také musíme získat podklady pro klasifikaci.

Práci budeme zadávat tak, aby nebyly kladeny velké nároky na výpočetní techniku, práci budeme posílat prostřednictvím základních typů souborů – textových, ve formátu pdf, jpg. Učitelé budou posílat odkazy na webové stránky.

U vyplňování mailových adres, prosíme, zvažte, komu máme práci posílat. I v případě posílání na mailovou adresu dítěte prosíme o kontrolu jeho práce. V devátých třídách počítáme s využitím googlovských účtů, které mají žáci založeny.

V případě dotazů, problémů s úkoly kontaktujte třídní učitele, učitele jednotlivých předmětů i vedení školy mailem. PŘEHLED KONTAKTŮ

Děkujeme všem za spolupráci, podporu žáků při samostudiu a přejeme nám všem, abychom vzniklou situaci co nejlépe zvládli.Mimořádné_opatření_-_uzavření_základních_středních_a_vysokých_škol_od_11._3._2020.pdf
Tiskopis žádosti na ošetřovné - karanténa.pdf

Jarní prázdniny

 • Po 9. 3. až Ne 15. 3. jarní prázdniny

Přihlášky na střední školy

 • do 1. 3. podání přihlášek přímo na SŠ (9. třídy)

Vánoční jarmark

 • Tradiční jarmark v ZŠ Lánecká je ve čtvrtek 12. prosince od 15:00 hodin.

 • Součástí jsou i výtvarné dílny pro děti s vánoční tématikou a malé občerstvení.

Seminář pro rodiče - Děti on line

 • MAS Královská stezka a lektorka Mgr. Zuzana Pavelcová zve rodiče žáků na seminář DĚTI ON LINE.

 • Seminář pro rodiče proběhne 31.10. od 16:00 hodin v Kulturním zařízení Kytice Světlá nad Sázavou.

Seznam sešitů do 6. třídy — 7.8.2019 8:23:20

Seznam žáků do prvních tříd — 3.9.2018 13:10:19