Bezpečnost a archivace dat.

UPOZORNĚNÍ

Zjistili jsme, že rodičům chodí podvodné maily jménem vedoucí školní jídelny s požadavkem na zaplacení nedoplatku.

Prosíme, nevěnujte jim pozornost a neotvírejte přílohu mailu.

Výuka od 30. 11. 2020 - informace zde

VÝUKA OD 14. 10. 2020

Vláda omezuje s účinností od 14. 10. 2020 provoz základních škol tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání ve škole. Celá škola tedy přechází na distanční výuku.

Bližší informace obdrželi rodiče a žáci prostřednictvím Bakalářů.

Výuka na 2. stupni od 12. 10. 2020 - informace zde

Od pátku 18. 9. 2020 jsou na 2. stupni povinné roušky i při výuce.

V přílohách je uvedený Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocněních v průběhu pandemie COVID19,

který je určený všem školám a školským zařízením a rovněž i zákonným zástupcům dětí/žáků.

Příloha 1

Příloha 2

Příloha 3

Příloha 4

S platností od 10. 9. 2020 je povinné nošení roušek ve společných prostorách škol.

Organizace školního roku 2020/2021

Informace pro rodiče

Informace ze školní družiny

Zápisní lístky do školní družiny budou k vyzvednutí každý pracovní den od 2. 9. 2020 do 30. 9. 2020 v čase od 8.00 do 8.30 hodin ve vestibulu školy. Zde budou také vybírány poplatky za školní družinu.

Informace ze školní jídelny

Od 1. 9. 2020 bude platba stravného a vyřízení čipů možná pouze z rampy u školní jídelny. Do konce srpna vše můžete vyřídit v kanceláři školní jídelny.,

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vzhledem k riziku šíření viru COVID - 19 Vás s Vašimi dětmi 1. září v 8.00 hodin uvítáme za každého počasí na dopravním hřišti v prostoru před zahradním domkem. Vchod je z prostranství před školou. Děti tento den nepotřebují žádné pomůcky (ani přezutí).

  1. Program:

  2. Přivítání žáků.

  3. Rozdělení dětí do příslušných tříd.

  4. Přesun a prohlídka školy bez zákonných zástupců.

  5. Předání základních informací zákonným zástupcům (vedení školy, vedoucí družiny, školní jídelna, výuka v další dny, pomůcky).

  6. Převzetí dětí jejich rodiči před školou.

Naše základní škola je zapojena do projektu Děti malují seniorům k svátku.

Bližší informace.

Vzdělávací aktivity pro žáky 6., 7. a 8. ročníků od 8. 6. 2020

Zpráva rodičům

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin od 25. 5. 2020

Zpráva rodičům

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Příprava na přijímací zkoušky žáků 9. ročníku od 11. 5. 2020

Zpráva rodičům

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 PROBĚHNE BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ VE ŠKOLE.

Na základě Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 vydaného dne 18. 3. 2020 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dochází ke změně formy zápisu do 1. třídy.

Ve čtvrtek 2. 4. 2020 a v pátek 3. 4. 2020 se zápis k základnímu vzdělávání nebude konat.

Rodiče pouze vyplní formuláře a doručí je na adresu školy v období od 1. dubna 2020 do 17. dubna 2020.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo Mimořádné opatření, kterým zakazuje přítomnost žáků ve škole. Základní škola, školní družina, školní klub a školní jídelna jsou uzavřené.

Rodiče mohou požádat o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení.

Pokud budete potřebovat vystavit "Žádost o ošetřovné", napište na mailovou adresu zástupkyně ředitele. Vyplněné formuláře budou vydávány každý pracovní den od 8.00 do 9.00 hodin.


S dotazy se obracejte na zástupkyně ředitele - kontakty: