Rozvrhy tělocvičny pro školní rok 2022/2023:

Rozvrh velké tělocvičny

Rozvrh malé tělocvičny


Pronájmy prostor školy se od 1.1.2023 řídí Sazebníkem za pronájem nemovitostí a nebytových prostor č. 2/2006 – část IV. – ze dne 10.1.2006 aktualizovaným dne 28.11.2022, usnesením č. R/493/2022.

VELKÁ TĚLOCVIČNA

Rozměry: 25m x 11m, tzn. 275m²

Cena: 350 Kč /hod

MALÁ TĚLOCVIČNA

Rozměry: 12m x 11m, tzn. 132m²

Cena: 200 Kč /hod

PŘÍSTUP PRO RODIČE S DĚTMI

Od 1. dubna do 31. října

Po-Pá od 8:00 do 19:00 hod

So-Ne od 9:00 do 19:00 hod

Rodiče s dětmi mají přístup zdarma.

Pokud chce někdo využít dopravní hřiště k jiným účelům, musí si v kanceláři Základní školy v Lánecké ulici domluvit termín a podmínky na tel.: 569430611.

Pro všechny uživatele a všechny akce platí v celém přístupném prostoru DDH Provozní řád DDH.

Všichni přítomní na DDH jsou povinni se řídit Pravidly chování na DDH.