- zrušeny

MŠMT vydalo manuál pro provoz škol od 1.9.2020. Z bezpečnostních a hygienických důvodů nemůže základní škola až do odvolání pronajímat prostory, které užívá pro výuku žáků při povinné školní docházce.

V obou tělocvičnách proto bude probíhat pouze školní výuka a činnost Domu dětí a mládeže.

Rozvrhy tělocvičny pro školní rok 2020/2021:

Rozvrh velké tělocvičny

Rozvrh malé tělocvičny

POZOR

NOVÉ CENY PRONÁJMU OD 1.1.2020

VELKÁ TĚLOCVIČNA

Rozměry: 25m x 11m, tzn. 275m²

Cena: 200 Kč /hod

MALÁ TĚLOCVIČNA

Rozměry: 12m x 11m, tzn. 132m²

Cena: 120 Kč /hod


Rozvrhy v roce 2019/2020:

Rozvrh velké tělocvičny

Rozvrh malé tělocvičny

PŘÍSTUP PRO RODIČE S DĚTMI

Od 1. dubna do 31. října

Po-Pá od 8:00 do 19:00 hod

So-Ne od 9:00 do 19:00 hod

Rodiče s dětmi mají přístup zdarma.

Pokud chce někdo využít dopravní hřiště k jiným účelům, musí si v kanceláři Základní školy v Lánecké ulici domluvit termín a podmínky na tel.: 569430611.

Pro všechny uživatele a všechny akce platí v celém přístupném prostoru DDH Provozní řád DDH.

Všichni přítomní na DDH jsou povinni se řídit Pravidly chování na DDH.