Kroužky

FLORBALOVÝ KROUŽEK (Martin Sýkora)

Středa 13.20 - 14.05 chlapci 4. a 5. třídy

Pátek 12.30 - 13.15 chlapci 2. a 3. třídy

Pátek 13.20 - 14.05 dívky 2. - 5. třídy

HÁZENÁ (Vojtěch Dubina)

Pátek 7.00 - 7.50 chlapci 4. a 5. třídy

AEROBIC (Alena Filippi)

Pátek 12.30 - 13.15

VYBÍJENÁ (Dana Fialová)

Čtvrtek 13.20 - 14.05

PĚVECKÝ SBOR ZVONEČEK 1. stupeň (Petra Kotěrová)

Středa 13.15 - 14.00

PĚVECKÝ SBOR ZVONEK 2. stupeň (Jana Syslová)

Středa 13.30 - 14.15