Kroužky

FLORBALOVÝ KROUŽEK (Martin Sýkora)

Po 13.20 - 14.05 chlapci 4. a 5. třídy

Pá 12.30 - 13.15 chlapci 2. a 3. třídy

Pá 13.20 - 14.05 dívky 2. - 5. třídy

HÁZENÁ (Vojtěch Dubina)

Pá čas bude upřesněn chlapci 4. a 5. třídy

PĚVECKÝ SBOR ZVONEČEK 1. stupeň (Petra Kotěrová)

Středa 13.15 - 14.00

PĚVECKÝ SBOR ZVONEK 2. stupeň (Jana Syslová)

Středa 13.30 - 14.15