Seznam sešitů do 6. třídy

Datum přidání: 7.8.2019 8:23:20

Český jazyk: 544 – školní, 524 nebo 544 – sloh, 524 nebo 544 – literatura,

524 nebo 544 – prověrky, 524 nebo 544 – domácí úkoly, 424 – slohové práce

Anglický jazyk: 544 – školní, 544 – slovíčka, 544 – prověrky

Matematika: 440 nebo 460 – školní, 440 – čtvrtletní práce, 540 nebo 520 – prověrky,

540 nebo 520 – domácí úkoly

Dějepis: 544

Zeměpis: 544

Občanská výchova: 524 nebo 544

Fyzika: 540

Přírodopis: 540

Pracovní činnosti: 520

Hudební výchova: notový sešit

Nekupujte pomůcky na výtvarnou výchovu.