Oddělení školní družiny

Ve školní družině jsou 4 oddělení:

1. oddělení - vychovatelka Karolína Alžběta Zajícová

Třídy: 1. A, 3. B

TELEFON: 569 430 624

2. oddělení - vychovatelka Petra Lebedová

Třídy: 3. A, 2. B

TELEFON: 569 430 625

3. oddělení (Motýlci) - vychovatelka Jana Křížová

Třídy: 1. B, 2. A

TELEFON: 569 430 627

Toto oddělení poskytuje informace o svých akcích na vlastních stránkách na adrese: http://motylcisd.webnode.cz/

4. oddělení - vychovatelka Lenka Vrzáková

Třídy: 4. A, 4. B

TELEFON: 569 430 626

Školní klub - vychovatelka Hana Nováková

Třídy: 4. C, 5. A, 5. B, 5. C - těchto žáků se týká režim školní družiny

třídy 2. stupně ZŠ

TELEFON: 569 430 613

Mobilní telefon: 722 914 361 - při pobytu na dopravním hřišti nebo po patnácté hodině