Oddělení školní družiny

1. oddělení - vychovatelka Karolína Alžběta Zajícová

Třídy: 1. B, 2. B

TELEFON: 569 430 624

2. oddělení - vychovatelka Petra Lebedová

Třídy: 1 A, 3. B

TELEFON: 569 430 625

3. oddělení  -  vedoucí vychovatelka Jana Křížová

Třídy: 3. A, 2. A

TELEFON: 569 430 627

4. oddělení  - vychovatelka Andrea Pejcharová

Třídy: 4. A, 3.A B

TELEFON: 569 430 626


5.oddělení – vychovatelka Alexandra Vošická

Třídy: 5. A, 4.B                  

TELEFON: 569 430 613

Mobilní telefon: 722 914 361 - při pobytu na dopravním hřišti 

nebo po patnácté hodině