Oddělení školní družiny

1. oddělení - vychovatelka Karolína Alžběta Zajícová

Třídy: 1. B, 3. B

TELEFON: 569 430 624

2. oddělení - vychovatelka Petra Lebedová

Třídy: 2. B, 3. A

TELEFON: 569 430 625

3. oddělení (Motýlci) - vedoucí vychovatelka Jana Křížová

Třídy: 1. A, 2. A

TELEFON: 569 430 627

Toto oddělení poskytuje informace o svých akcích na vlastních stránkách na adrese: http://motylcisd.webnode.cz/

4. oddělení (Piráti) - vychovatelka Andrea Pejcharová

Třídy: 4. A, 4. B

TELEFON: 569 430 626


5.oddělení – vychovatelka Jana Ryndová

Třídy: 5. A, 5.B

TELEFON: 569 430 613

Mobilní telefon: 722 914 361 - při pobytu na dopravním hřišti

nebo po patnácté hodině