Oddělení školní družiny

Ve školní družině jsou 4 oddělení:

1. oddělení - vychovatelka Karolína Alžběta Zajícová

Třídy: 2.B, 3.B

TELEFON: 569 430 624

2. oddělení - vychovatelka Petra Lebedová

Třídy: 1.B, 2.A

TELEFON: 569 430 625

3. oddělení (Motýlci) - vychovatelka Jana Křížová

Třídy: 1.A, 3.C

TELEFON: 569 430 627

Toto oddělení poskytuje informace o svých akcích na vlastních stránkách na adrese: http://motylcisd.webnode.cz/

4. oddělení - vychovatelka Michala Vrzáková

Třídy: 3.A, 4.A,

TELEFON: 569 430 626

Školní klub - vychovatelka Hana Nováková

Třídy: 4.C, 5.A, 5.B - těchto žáků se týká režim školní družiny

třídy 2. stupně ZŠ

TELEFON: 569 430 613

Mobilní telefon: 722 914 361 - při pobytu na dopravním hřišti nebo po patnácté hodině