Jednotná přijímací zkouška

Jednotná přijímací zkouška v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.


Přijímací zkoušky na střední školy 2023

Důležité termíny

Obecné informace k přijímacímu řízení: 


Výsledky přijímacích zkoušek


                                                              Mgr. Žaneta Slezáková, výchovná poradkyně

konzultační hodiny: pondělí 9:45 – 11:00 hodin

569 430 614, 606 490 821

slezakova@zslanecka.cz


Důležité odkazy:

www.atlasskolstvi.cz

www.cermat.cz

www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

www.infoabsolvent.cz