ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2021/2022 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

    v pondělí 4. září 2023.

    čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023. 

    sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024.

    Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

pátek 2. února 2024.

12. 2. - 18. 2. 2024 -  POZOR termín změněn pro okresy Havlíčkův Brod

Žďár nad Sázavou, 

čtvrtek 28. března 2024.

pátek 28. června 2024.

29. černa do 1. září 2024.

pondělí 2. září 2024. 

     VŠEM ŽÁKŮM PŘEJEME ÚSPĚŠNÝ ŠKOLNÍ ROK 

PLÁNOVANÉ AKCE SRPDŠ a PEDAGOGICKÉ RADY 

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2021/2022 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

    v pondělí 2. září 2024.

    úterý 29. října a středa  30. října 2024. 

    pondělí 23. prosince 2024 a končí v pátek 3. ledna 2025.

    Vyučování začne ve pondělí 6. ledna 2025.

pátek 31. ledna 2025.

3. 3. - 9. 3. 2025

čtvrtek 17. dubna 2025.

28. černa do 31. srpna 2025.

pondělí 1. září 202.