ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2021/2022 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

  • Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

ve čtvrtek 1. září 2022.

  • Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na

středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022.

  • Vánoční prázdniny začínají ve

pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023.

Vyučování začne v úterý 3. ledna 2023.

  • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v úterý

31. ledna 2023.

  • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na

pátek 3. února 2023.

  • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

20. 2. - 26. 2. 2023

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč,

Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

  • Velikonoční prázdniny připadnou na

čtvrtek 6. dubna 2023.

  • Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve

pátek 30. června 2023.

  • Hlavní prázdniny budou trvat od

1. července 2023 do 31. srpna 2023.

  • Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve

pondělí 4. září 2023.


VŠEM ŽÁKŮM PŘEJEME ÚSPĚŠNÝ ŠKOLNÍ ROK 2022/2023