ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

Období školního vyučování a období školních prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2021/2022 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

  • Vyučování ve školním roce 2021/2022 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích

ve středu 1. září 2021.

  • Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na

středu 27. října a pátek 29. října 2021.

  • Vánoční prázdniny začínají ve

čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022.

Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

  • Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí

31. ledna 2022.

  • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na

pátek 4. února 2022.

  • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny takto:

14. 2. - 20. 2. 2022

Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč,

Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál

  • Velikonoční prázdniny připadnou na

čtvrtek 14. dubna 2022.

  • Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno ve

čtvrtek 30. června 2022.

  • Hlavní prázdniny budou trvat od

pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022.

  • Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve

čtvrtek 1. září 2022.


VŠEM ŽÁKŮM PŘEJEME ÚSPĚŠNÝ ŠKOLNÍ ROK 2020/2021