Kritéria pro zápis do první třídy

a školské obvody

Ředitel Základní školy Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, příspěvková organizace v souladu se záměrem a Koncepcí rozvoje školství města Světlá nad Sázavou rozhodl , že

ve školním roce 2024/2025 budou otevřeny dvě třídy 1. ročníku.

V případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovený počet pro dvě třídy prvního ročníku, bude ředitel rozhodovat o přijetí podle těchto kritérií v daném pořadí:

1) přednostně se přijímá dítě s trvalým pobytem ve školském obvodu Základní školy Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, příspěvková organizace, pro který je tato škola spádová podle Obecně závazné vyhlášky 

č. 3/2020 města Světlá nad Sázavou,

2) dítě, jehož sourozenec je žákem Základní školy Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, příspěvková organizace,

3) dítě s trvalým pobytem na území města Světlá nad Sázavou a současně s trvalým pobytem mimo školský obvod Základní školy Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, příspěvková organizace,

4) dítě s trvalým pobytem mimo území města Světlá nad Sázavou.

Pokud ředitel školy nebude moci v některém z daných kritérií podle pořadí (mimo kritéria číslo 1) přijmout všechny uchazeče, rozhodne o přijetí do stanoveného počtu dvou tříd los s úředně ověřeným průběhem.

Losování proběhne mezi všemi uchazeči, kteří splňují konkrétní dané kritérium, podle kterého nelze přijmout všechny uchazeče. Losovat se budou registrační čísla přidělená při podání žádosti o přijetí.


Školský obvod Základní školy Světlá nad Sázavou, Lánecká 699

ulice: Boženy Němcové, Čapkova od trati nahoru, Dolní Bohušice, F.  A. Jelínka, Havířská, Havlíčkova, Horní Bohušice, J. J. Staňka, Kamenická, Komenského od trati, Krátká, Lánecká ul. od viaduktu nahoru, Na Bradle, Na Hrázi, Na Úvoze, Nad Cihelnou, Nad Tratí, Nová Čtvrť, Panuškova, Pod Kadlečákem, Pplk. Hradeckého, Průmyslová, Příčná, Revoluční, Rozkoš, Sadová, Sklářská, Školní, U Dílen, U Rybníčků, U Stromečku, V Polích, Vodárenská, Vysočanská, Zahrádecká, Zahradní, Zelená