Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd pro příští  školní rok  -  ORGANIZACE ZÁPISU

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které dovrší do 31. srpna  šesti let věku. 

Školský obvod Základní školy Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, okres Havlíčkův Brod:

ulice: Boženy Němcové, Čapkova od trati nahoru, Dolní Bohušice, F. A. Jelínka, Havířská, Havlíčkova, Horní Bohušice, J. J. Staňka, Kamenická, Komenského od trati, Krátká, Lánecká ul. od viaduktu nahoru, Na Bradle, Na Hrázi, Na Úvoze, Nad Cihelnou, Nad Tratí, Nová Čtvrť, Panuškova, Pod Kadlečákem, Pplk. Hradeckého, Průmyslová, Příčná, Revoluční, Rozkoš, Sadová, Sklářská, Školní, U Dílen, U Rybníčků, U Stromečku, V Polích, Vodárenská, Vysočanská, Zahrádecká, Zahradní, Zelená

části obce: oodebrány z obvodu

Co je nutné u zápisu do ZŠ doložit:                       

Co vaše dítě u zápisu čeká?

K zápisu není třeba dítě nijak zvlášť připravovat. Vhodné je naopak ujištění dítěte, že se nemusí ničeho bát. Hlavním úkolem zápisu je ověření školní zralosti. Součástí je proto volný rozhovor s dítětem a jednoduché testy hravou formou. Sleduje se komunikativnost dítěte, kvalita jeho projevu, způsob držení tužky, rozpoznávání barev, základních geometrických tvarů, zvířátek apod. na některých školách si poslechnou od dítěte nějakou básničku či písničku.

Během volného pohovoru s dítětem je posuzována i slovní zásoba a řeč dítěte. V případě, že má dítě dyslalii (patlavost) nebo trpí jinou poruchou řeči, je rodičům dítěte doporučena konzultace s logopedem. U dítěte je tak možné případnou vývojovou poruchu řeči do začátku školního roku odstranit nebo alespoň její projevy zmírnit.

Co by měl budoucí prvňáček do září zvládnout?

Desatero pro rodiče:

Desatero pro prvňáčky:

Před nástupem do školy nemusí dítě umět číst, psát či počítat. Vše se bude teprve ve škole společně s ostatními spolužáky učit. Vhodné je však trpělivé naslouchání a odpovídání dítěte na otázky. Také čtení pohádek, zpívání písniček a neustálé rozmlouvání nad tím, co vidíme, je tou nejlepší průpravou před školou, která se jistě mnohonásobně vyplatí.