Zápis do 1. tříd

Zápis do 1. tříd pro příští školní rok - ORGANIZACE ZÁPISU

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které dovrší do 31. srpna šesti let věku.

Školský obvod Základní školy Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, okres Havlíčkův Brod:

ulice: Boženy Němcové, Čapkova od trati nahoru, Dolní Bohušice, F. A. Jelínka, Havířská, Havlíčkova, Horní Bohušice, J. J. Staňka, Kamenická, Komenského od trati, Krátká, Lánecká ul. od viaduktu nahoru, Na Bradle, Na Hrázi, Na Úvoze, Nad Cihelnou, Nad Tratí, Nová Čtvrť, Panuškova, Pod Kadlečákem, Pplk. Hradeckého, Průmyslová, Příčná, Revoluční, Rozkoš, Sadová, Sklářská, Školní, U Dílen, U Rybníčků, U Stromečku, V Polích, Vodárenská, Vysočanská, Zahrádecká, Zahradní, Zelená

části obce: oodebrány z obvodu

Co je nutné u zápisu do ZŠ doložit:

 • Rodný list dítěte,

 • občanský průkaz rodiče pro doložení trvalého bydliště,

 • cestovní pas a povolení k pobytu (týká se pouze cizinců mimo EU).

Co vaše dítě u zápisu čeká?

K zápisu není třeba dítě nijak zvlášť připravovat. Vhodné je naopak ujištění dítěte, že se nemusí ničeho bát. Hlavním úkolem zápisu je ověření školní zralosti. Součástí je proto volný rozhovor s dítětem a jednoduché testy hravou formou. Sleduje se komunikativnost dítěte, kvalita jeho projevu, způsob držení tužky, rozpoznávání barev, základních geometrických tvarů, zvířátek apod. na některých školách si poslechnou od dítěte nějakou básničku či písničku.

Během volného pohovoru s dítětem je posuzována i slovní zásoba a řeč dítěte. V případě, že má dítě dyslalii (patlavost) nebo trpí jinou poruchou řeči, je rodičům dítěte doporučena konzultace s logopedem. U dítěte je tak možné případnou vývojovou poruchu řeči do začátku školního roku odstranit nebo alespoň její projevy zmírnit.

Co by měl budoucí prvňáček do září zvládnout?

 • Neměl by mít potíže se základní sebeobsluhou (převlékání, přezouvání, hygiena, udržování pořádku).

 • Měl by umět dodržovat určitý denní režim - chodit včas spát, včas vstávat, odbourat případný odpolední spánek.

 • Měl by mít schopnost udržet pozornost a snahu splnit jednoduché úkoly, i když se při nich vyskytnou problémy.

 • Měl by správně držet tužku mezi třemi prsty, umět stříhat nůžkami, lepit,…

 • Měl by znát pravidla slušného chování k ostatním dětem a k dospělým.

 • Pokud možno umět souvisle a srozumitelně vyprávět.

 • Měl by znát svoje jméno a příjmení, místo narození, jména rodičů, adresu bydliště.

Desatero pro rodiče:

 1. Každý den kontroluji tašku za přítomnosti svého prvňáčka.

 2. Každý den zkontroluji penál a připravím ostře ořezané tužky. Vím, že dítě jich má mít v zásobě několik.

 3. Pomáhám dítěti v přípravě školních potřeb a učebních pomůcek za jeho přítomnosti, společně je ukládáme do tašky.

 4. Pravidelnou přípravu na vyučování rozdělím dítěti na kratší časové intervaly.

 5. Příprava na vyučování by měla probíhat v klidném prostředí, aby se dítě mohlo soustředit na práci.

 6. V klidu si popovídám s dítětem o tom, co prožilo ve škole, snažím se odpovědět na jeho dotazy.

 7. Snažím se dítěti vysvětlovat vše, čemu nerozumí a tím rozvíjím nenásilnou formou jeho rozumové vnímání.

 8. Své dítě raději pochválím, pohladím za dobré výsledky. Snažím se nezlobit se, když se mu ve škole něco nedaří

 9. Jsem součástí školy, nestojím mimo ni, zúčastňuji se akcí školy.

 10. Zvykám si na zcela samozřejmé návštěvy ve škole.

Desatero pro prvňáčky:

 1. Znám svoje jméno a příjmení, vím, jak se jmenují moji rodiče.

 2. Umím se obléknout i převléknout do cvičebního úboru, a to tak rychle, aby nikdo z mých kamarádů na mě nemusel čekat. Umím na tkaničce mašličku.

 3. Dovedu kreslit tužkou a pastelkami i malovat barvami.

 4. Umím uklidit knížky, pastelky a hračky tam, kam patří.

 5. Poznám barvu červenou, modrou, zelenou, žlutou, hnědou a černou.

 6. Umím vystřihnout obrázek nůžkami s kulatou špičkou.

 7. Dovedu si umýt ruce před a po jídle a také po použití WC.

 8. Dovedu poslouchat maminčino vyprávění se zájmem a v klidu.

 9. Televizní pohádky, filmy a písničky pozorně sleduji a povídám si o nich s rodiči.

 10. Do školní tašky si sám uložím věci.

Před nástupem do školy nemusí dítě umět číst, psát či počítat. Vše se bude teprve ve škole společně s ostatními spolužáky učit. Vhodné je však trpělivé naslouchání a odpovídání dítěte na otázky. Také čtení pohádek, zpívání písniček a neustálé rozmlouvání nad tím, co vidíme, je tou nejlepší průpravou před školou, která se jistě mnohonásobně vyplatí.