Zaměstnanci

Vyučující ve školním roce 2019/20

1. stupeň

Iva Pejcharová (Pe) třídní učitelka 1. A, pejcharovaiva@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 615

Blanka Zmrhalová (Zm) třídní učitelka 1. B, zmrhalova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 615

Vojtěch Dubina (Du) třídní učitel 2. A, dubina@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 615

Jana Pejcharová (Pj) třídní učitelka 2. B, pejcharova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 615

Lenka Rokosová (Rs) třídní učitelka 3. A, rokosova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 615

Luďka Veselá (Ve) třídní učitelka 3.B vesela@zslanecka.cz sborovna: 569 430 616

Dana Fialová (Fi) třídní učitelka 4. A, fialova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 616

Hana Lacinová (La) třídní učitelka 4. B, lacinova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 616

Jana Rejnková (Re) třídní učitelka 4. C, rejnkova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 615

Martin Sýkora (Sk) třídní učitel 5. B, sykora@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 616

Eva Milfaitová (Mi) třídní učitelka 5. A milfaitova@zslanecka.cz , sborovna: 569 430 616

Alena Filippi (Fl) třídní učitelka 5. C, filippi@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 616

Zdenka Lebedová (Lb) učitelka, speciální pedagog, lebedovazdenka@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Petra Kotěrová (Ko) zástupce ředitele, koterova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 612

2. stupeň

Věra Hájková (Hj) třídní učitelka 6. A , hajkova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Pavel Ešner (Eš) třídní učitel 6. B, esner@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Miroslava Vacková (Va) třídní učitelka 6. C, vackova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Lenka Horní (Ho) třídní učitelka 7. A, horni@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Lenka Boudníková (Bo) třídní učitelka 7. B, boudnikova@zslanecka.cz,sborovna: 569 430 614

Dagmar Matějů (Ma) třídní učitelka 8. A, mateju@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Helena Nováková (No) třídní učitelka 8. B, novakova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Monika Velíšková (Vl) třídní učitelka 9. A, veliskova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Jana Syslová (Sy) třídní učitelka 9. B, syslova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Karin Šubrtová (Šb) třídní učitelka 9. C, subrtova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

František Šafránek (Ša) učitel, safranek@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Iva Majerová (Mj) učitelka, majerova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Martina Včelová (Vč) učitelka, vcelova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Žaneta Slezáková (Sl) výchovný poradce, slezakova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Petra Staňková (St) učitelka, stankova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Marie Hanzalová (Ha) učitelka, hanzalova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Petra Vandasová (Vd) učitelka (MD), vandasova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Kateřina Nepovímová (Np) učitelka (MD), nepovimova@zslanecka.cz , sborovna: 569 430 614

Petra Vondrová (Vo) zástupce ředitele, vondrova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 612

Speciální pedagog

PhDr. Zdenka Lebedová

Asistentky pedagoga

Lucie Doležálková , Marie Hanzalová, Petra Havránková, Jitka Hrůzová, Monika Jiráková, Martina Kloudová, Vladimíra Kotěrová, Petra Melounová, Hana Nováková, Andrea Pejcharová, Jana Ryndová, Hana Štrosová, Lenka Vrzáková

Sekretariát

Vlastimil Špatenka, ředitel, spatenka@zslanecka.cz , 569 430 610

Jana Brzoňová, brzonova@zslanecka.cz, 569 430 611

Školník

Roman Kupilík kupilik@zslanecka.cz,

Školní družina

Jana Křížová vedoucí ŠD, krizova@zslanecka.cz, 569 430 627

Petra Lebedová

Karolína Alžběta Zajícová

Školní jídelna

Martina Hartová vedoucí ŠJ, hartova@zslanecka.cz, 569 430 622

Drahomíra Bolešová

Jitka Dlouhá

Zuzana Kupilíková

Ivana Novotná

Martina Ryšavá

Pověřenec: JUDr. Ondřej Málek, e-mail: malek@ak-ma.cz, ID DS: qscrtis