Zaměstnanci

Vyučující ve školním roce 2020/21

1. stupeň

Eva Milfaitová (Mi) - třídní učitelka 1. A milfaitova@zslanecka.cz , sborovna: 569 430 616

Martin Sýkora (Sk) - třídní učitel 1. B, sykora@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 616

Lucie Doležálková (Do) - třídní učitelka 2. A, dolezalkova@zslanecka.cz , sborovna: 569 430 615

Blanka Zmrhalová (Zm) - třídní učitelka 2. B, zmrhalova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 615

Vojtěch Dubina (Du) - třídní učitel 3. A, dubina@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 615

Jana Pejcharová (Pj) - třídní učitelka 3. B, pejcharova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 615

Lenka Rokosová (Rs) - třídní učitelka 4. A, rokosova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 615

Luďka Veselá (Ve)- třídní učitelka 4. B vesela@zslanecka.cz sborovna: 569 430 616

Dana Fialová (Fi) - třídní učitelka 5. A, fialova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 616

Hana Lacinová (La) - třídní učitelka 5. B, lacinova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 616

Jana Rejnková (Re) - třídní učitelka 5. C, rejnkova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 615

Alena Filippi (Fl) - učitelka, filippi@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 616

Zdeňka Lebedová (Lb) - učitelka, speciální pedagog, lebedovazdenka@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Petra Kotěrová (Ko) - zástupce ředitele, koterova@zslanecka.cz, kancelář: 569 430 612

2. stupeň

Karin Šubrtová (Šb) - třídní učitelka 6. A, subrtova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Monika Velíšková (Vl) - třídní učitelka 6. B, veliskova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Martina Včelová (Vč) -třídní učitelka 6. C, vcelova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Jana Syslová (Sy) - třídní učitelka 7. A, syslova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Pavel Ešner (Eš) - třídní učitel 7. B, esner@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Miroslava Vacková (Va) - třídní učitelka 7. C, vackova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

František Šafránek (Ša) - třídní učitel 8. A, safranek@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Lenka Boudníková (Bo) - třídní učitelka 8. B, boudnikova@zslanecka.cz,sborovna: 569 430 614

Dagmar Matějů (Ma) - třídní učitelka 9. A, mateju@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Helena Nováková (No) - třídní učitelka 9. B, novakova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Marie Hanzalová (Ha) - učitelka, hanzalova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Zdeňka Lebedová (Lb) - učitelka, speciální pedagog, lebedovazdenka@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Iva Majerová (Mj) - učitelka, majerova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Anděla Majorová (Mo) - učitelka, majorova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Hana Nováková (Nv) - učitelka, novakovah@zslanecka.cz, sborovka: 569 430 614

Žaneta Slezáková (Sl) - výchovný poradce, slezakova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Petra Vondrová (Vo) - zástupce ředitele, vondrova@zslanecka.cz, kancelář: 569 430 612

Lenka Loukotová (Lo) - učitelka, loukotova@zslanecka.cz (MD)

Petra Staňková (St) - učitelka, stankova@zslanecka.cz (MD)Speciální pedagog

PhDr. Zdenka Lebedová

  • Konzultační hodiny: Út od 8:00 do 8 45 hodin nebo domluvit osobně

  • Telefon: 569 430 618, Mobil: 774 750 778, e-mail: lebedovazdenka@zslanecka.cz

Asistentky pedagoga

Alexandra Vošická, Jitka Hrůzová, Martina Kloudová, Vladimíra Kotěrová, Dominika Krajíčková, Petra Melounová, Hana Nováková, Andrea Pejcharová, Jana Ryndová, Šárka Slezáková, Hana Štrosová, Lenka Vrzáková

Sekretariát

Vlastimil Špatenka, ředitel, spatenka@zslanecka.cz , 569 430 610

Jana Brzoňová, brzonova@zslanecka.cz, 569 430 611

Školník

Roman Kupilík kupilik@zslanecka.cz,

Školní družina

Jana Křížová vedoucí ŠD, krizova@zslanecka.cz, 569 430 627

Petra Lebedová

Karolína Alžběta Zajícová

Školní jídelna

Martina Hartová vedoucí ŠJ, hartova@zslanecka.cz, 569 430 622

Drahomíra Bolešová

Jitka Dlouhá

Zuzana Kupilíková

Ivana Novotná

Martina Ryšavá

Pověřenec: JUDr. Ondřej Málek, e-mail: malek@ak-ma.cz, ID DS: qscrtis