Zaměstnanci

Vyučující ve školním roce 2023/24

1. stupeň

Vojtěch Dubina (Du) - třídní učitel 1. A, dubina@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 615

Jana Pejcharová (Pj) - třídní učitelka 1. B, pejcharova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 615

Alena Filippi (Fl) - třídní učitelka 2.A, filippi@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 616

Luďka Veselá (Ve) - třídní učitelka  2. B,  vesela@zslanecka.cz sborovna: 569 430 616

Dana Fialová (Fi) - třídní učitelka 3. A, fialova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 616

Hana Lacinová (La) - třídní učitelka 3. B, lacinova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 616

Eva Milfaitová (Mi) - třídní učitelka 4. milfaitova@zslanecka.cz , sborovna: 569 430 616

Martin Sýkora (Sk) - třídní učitel 4. Bsykora@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 616

Lucie Doležálková (Do) - třídní učitelka 5. A,  dolezalkova@zslanecka.cz , sborovna: 569 430 615

Blanka Zmrhalová (Zm) - třídní učitelka 5. B, zmrhalova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 615 

Lenka Rokosová (Rs) - učitelka, rokosova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 615

Jana Rejnková (Re) -  učitelka, rejnkova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 615

Zdeňka Lebedová (Lb) -  učitelka, speciální pedagog, lebedovazdenka@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Petra Kotěrová (Ko) - zástupce ředitele, koterova@zslanecka.cz, kancelář: 569 430 612


2. stupeň

Jana Syslová (Sy) - třídní učitelka 6. A, syslova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Miroslava Vacková (Va) - třídní učitelka 6. B, vackova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Lenka Boudníková (Bo) - třídní učitelka  7. A, metodik prevence, boudnikova@zslanecka.cz,sborovna: 569 430 614

Veronika Skálová (Sv) - třídní učitelka  7. B, skalova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Pavel Ešner (Eš) - třídní učitel 8. A, esner@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Žaneta Slezáková (Sl) - třídní učitelka 8. B, výchovný poradce, slezakova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Helena Nováková (No) - třídní učitelka 8. C, novakova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Karin Šubrtová (Šb) - třídní učitelka 9. A, subrtova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Monika Velíšková (Vl) - třídní učitelka 9. B, veliskova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Martina Včelová (Vč) -třídní  učitelka 9. C, vcelova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Anna Boudová (Bo) - boudova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

František Šafránek (Ša) - třídní učitel, safranek@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Marie Hanzalová (Ha) - učitelka, hanzalova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Martina Kratochvílová (Kr) - učitelka, kratochvilova@zslanecka.cz , sborovna: 569 430 614

Anděla Majorová (Mo) - učitelka, majorova@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Kateřina Nepovímová (Np) - učitelka, nepovimova@zslanecka.cz , sborovna: 569 430 614

Markéta Pejcharová (Pv) - učitelka, pejcharovam@zslanecka.cz, sborovna: 569 430 614

Petra Vondrová (Vo) - zástupce ředitele, vondrova@zslanecka.cz, kancelář: 569 430 612

Kristýna Tichá (Ti) - učitelka, ticha@zslanecka.cz, sborovna : 569 430, 614

Lenka Loukotová (Lo) - učitelka, loukotova@zslanecka.cz (MD)

Petra Staňková (St) - učitelka, stankova@zslanecka.cz (MD)

Dagmar Matějů (Ma) - třídní učitelka 7. A, mateju@zslanecka.cz  (MD)


Školní psycholog

Eva Legnerová

Speciální pedagog

Zdeňka Lebedová

Asistentky pedagoga

Jitka Hrůzová, Martina Kloudová, Vladimíra Kotěrová, Petra Melounová, Hana Nováková, Jana Ryndová, Šárka Slezáková, Hana Štrosová, Alexandra Vošická, Dominika Krajíčková,  

Sekretariát

Vlastimil Špatenka, ředitel,  spatenka@zslanecka.cz , 569 430 610 

Jana Brzoňová, brzonova@zslanecka.cz, 569 430 611

 Školník

Roman Kupilík kupilik@zslanecka.cz

Školní družina

Jana Křížová vedoucí ŠD, krizova@zslanecka.cz, 569 430 627

Petra Lebedová

Karolína Alžběta  Zajícová

Andrea Pejcharová

Jana Ryndová

Školní klub

Petra Melounová

Školní jídelna

Martina Hartová vedoucí ŠJ, hartova@zslanecka.cz, 569 430 622

Drahomíra Bolešová

Jitka Dlouhá

Zuzana Kupilíková

Ivana Novotná

Martina Ryšavá

Pověřenec:     JUDr. Ondřej Málek, e-mail: malek@ak-ma.cz, ID DS: qscrtis