Sběr

Sběr žaludů a kaštanů

  • do listopadu 2017
  • množství hlásit třídnímu učiteli

Sběr pomerančové kůry

  • do dubna 2018
  • kůra musí být suchá a bez plísně
  • množství hlásit třídnímu učiteli

Sběr papíru

  • celoročně
  • množství hlásit třídnímu učiteli

Sběr víček od PET lahví

  • celoročně
  • charita pro nemocné a postižené děti
  • ve školním roce 2017/18 vybíráme pro Rebeku