Sběr

Sběr žaludů a kaštanů

  • vždy na podzim

  • množství hlásit třídnímu učiteli

Sběr pomerančové kůry

  • do dubna 2021

  • kůra musí být suchá a bez plísně

  • množství hlásit třídnímu učiteli

Sběr papíru

  • dočasně pozastaveno

Sběr víček od PET lahví

  • celoročně

  • charita pro nemocné a postižené děti