ŠKOLA

Základní škola Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, příspěvková organizace

569 430 611, zslanecka@svetlans.cz, wu3msud, 75017130

Základní škola Lánecká

             Základní škola v Lánecké ulici byla postavena jako 18ti třídní komplex. Ve dvou pavilonech jsou kmenové třídy, další dva jsou určeny pro školní jídelnu a školní družinu, tělocvičnu a dílny. Pro výuku některých předmětů jsou ve škole zřízené odborné učebny – dvě učebny informatiky, učebna audiovizuální techniky, přírodovědná učebna pro fyziku a chemii, hudebna, jazyková učebna, cvičná kuchyňka, učebna výtvarné výchovy s vypalovací keramickou pecí a učebna administrativy.             

  

            Budova byla postavena jako jeden stavební objekt tvořený čtyřmi pavilony propojenými chodbovým koridorem v roce 1978. Stavba je po technické stránce v dobrém stavu. Kolem je rozsáhlý pozemek ve vlastnictví města využívaný pro pěstitelské práce, jako dětské hřiště pro školní družinu, dopravní hřiště a největší část jako školní hřiště přístupné bez omezení veřejnosti.

  

            Škola je příspěvkovou organizací od 1.1.2003 a je zařazena do sítě škol rozhodnutím MŠMT č.j. 30 697/02-21 z 25.11.2004. Od září 2007 pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání UČÍME SE PRO ŽIVOT.