Seznam DUM                                      

Bezpečnost a archivace dat.

Společně ke vzdělání III

VYSTOUPENÍ ŠKOLNÍCH SBORŮ        

Třetí adventní neděli vystoupí školní sbory v Rytířském sálu

Neděle 11.prosince 2022 od 15:00 hodin 

Rytířský sál v zámku ve Světlé nad Sázavou

První školní den našich prvňáčků

Prvňáčky letos přivítáme venku v zadní části dopravního hřiště v 8:00 hodin. Příchod je brankou na dopravní hřiště.

Do tříd žáky odvedou třídní učitelky společně a připraví se ve třídách na další školní den.

Rodiče si pro své děti dojdou do tříd přibližně v 9:00 hodin.


PRVNÍ TŘÍDY ve školním roce 2022-2023

1.A třída paní učitelky Aleny Filippi - přízemí vpravo na I.stupni

1.B třída paní učitelky Luďky Veselé - první patro vpravo na I.stupni

Informace k zahájení nového školního roku

1. Ve čtvrtek 1. 9. 2022 bude provoz školní družiny od 6.00 do 15.00 hodin, školní jídelny od 9.00 do 13.00 hodin.


2. V letošním školním roce bude pro žáky 2. stupně otevřen školní klub.

Provoz školního klubu:

Pondělí: 7.00 – 7.30, 12.00 – 15.00

Úterý: 7.00 – 7.30, 12.00 – 15.00

Středa: 7.00 – 7.30, 13.30 – 14.30

Čtvrtek: 7.00 – 7.30, 12.00 – 15.00

Pátek: 7.00 – 7.30, 12.00 – 14.30


3. Omlouvání žáků bude prostřednictvím Bakalářů – žáci už nedostanou omluvný list.

Návod: Komens – nová zpráva – druh zprávy: omluvení absence (zvolit místo obecné zprávy) – vybrat termín – napsat text zprávy + odeslat. Omluvenka bude odeslána třídnímu učiteli.


4. I v tomto školním roce bude probíhat sběr kaštanů a žaludů. Bude změna u sběru papíru. Plánujeme jednodenní sběrové akce. První proběhne začátkem listopadu, konkrétní datum bude upřesněno. Tento den by žáci v ranních hodinách mohli přinést papír ke škole.


5. Dochází k úpravě školního řádu o tyto body:

- Žáci mají během vyučování vypnuté mobilní telefony, fotoaparáty a jinou záznamovou techniku, která slouží k pořizování zvukových a obrazových záznamů. Pořizování zvukových a obrazových záznamů osob (žáků, zaměstnanců školy nebo osob nacházejících se ve škole) bez jejich souhlasu je ve škole a na školních akcích zakázáno a je v rozporu s občanským zákoníkem (§84, §85). Narušování vyučovacího procesu (i mobilním telefonem nebo jiným komunikačním zařízením například hodinkami) je hodnoceno jako přestupek proti školnímu řádu.


- Žákům a studentům je zakázáno do školy vnášet a ve škole užívat návykové látky a jedy a takové látky, které je svým vzhledem, chutí a konzistencí napodobují. 

Všem žákům přejeme příjemný školní rok.