Bezpečnost a archivace dat.


DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Od úterý 25.5.2021 bude dopravní hřiště v Lánecké ulici opět otevřené v odpoledních hodinách pro veřejnost.

Místní Akční Skupina Královská stezka o.p.s.,

Vás srdečně zve na seminář pro rodiče a veřejnost na téma ŠKOLNÍ ZRALOST DÍTĚTE.

POZOR:

Druhý termín se uskuteční 8. 4. 2021 od 15:00 - 18:00. Rodiče, kteří se nestihli registrovat na první termín, mají nyní možnost se přihlásit !


Registrujte se prosím přes tento formulář https://forms.gle/cb8hL4KjT4q3RS57A nebo na emailu kralovska-stezka@cetrum.cz

Pro všechny účastníky je ZDARMA.

NABÍDKA KROUŽKU "ON LINE"

Firma Crocogarden z.s. nabízí pro volný čas dětí kroužky probíhající on line. Podrobné informace pro rodiče. Podrobnosti najdete na webu https://www.berukrouzky.cz/nase-sluzby/pro-deti/online-krouzky .

Opatření vlády ČR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření:

ZAKAZUJE OSOBNÍ PŘÍTOMNOST:

 • žáků 1. a 2. ročníků základní školy

 • ve školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu

Základní a střední školy poskytují těmto dětem nebo žákům vzdělávání distančním způsobem.


I NADÁLE JE POVOLENA PŘÍTOMNOST:

 • žáků při individuálních konzultacích žáků v základním vzdělávání (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a případně zákonný zástupce),


OŠETŘOVNÉ:

Informace k ošetřovnému najdete na webu ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.


Roušky od 25. 2.

1. Všem osobám se od 25.2. nařizuje mít ve všech

 • vnitřních prostorech staveb (tj. i ve škole nebo školském zařízení),

 • ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry,

na nose a ústech ochranný prostředek, kterým je:

respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),

zdravotnická obličejová maska (rouška) nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření kapének.

2. Jinými slovy jsou tedy všechny osoby ve školách (žáci, pedagogové i nepedagogové) povinni při pobytu uvnitř budovy školy nosit buď respirátor nebo zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek splňující uvedené požadavky.

Za obdobný prostředek se nepovažuje látková rouška.
UPOZORNĚNÍ

Zjistili jsme, že rodičům chodí podvodné maily jménem vedoucí školní jídelny s požadavkem na zaplacení nedoplatku.

Prosíme, nevěnujte jim pozornost a neotvírejte přílohu mailu.

Výuka od 30. 11. 2020 - informace zde

VÝUKA OD 14. 10. 2020

Vláda omezuje s účinností od 14. 10. 2020 provoz základních škol tak, že zakazuje osobní přítomnost žáků na vzdělávání ve škole. Celá škola tedy přechází na distanční výuku.

Bližší informace obdrželi rodiče a žáci prostřednictvím Bakalářů.

Výuka na 2. stupni od 12. 10. 2020 - informace zde

Od pátku 18. 9. 2020 jsou na 2. stupni povinné roušky i při výuce.

V přílohách je uvedený Doporučený postup OSPDL ČLS JEP k managementu u akutních onemocněních v průběhu pandemie COVID19,

který je určený všem školám a školským zařízením a rovněž i zákonným zástupcům dětí/žáků.

Příloha 1

Příloha 2

Příloha 3

Příloha 4

S platností od 10. 9. 2020 je povinné nošení roušek ve společných prostorách škol.

Organizace školního roku 2020/2021

Informace pro rodiče

Informace ze školní družiny

Zápisní lístky do školní družiny budou k vyzvednutí každý pracovní den od 2. 9. 2020 do 30. 9. 2020 v čase od 8.00 do 8.30 hodin ve vestibulu školy. Zde budou také vybírány poplatky za školní družinu.

Informace ze školní jídelny

Od 1. 9. 2020 bude platba stravného a vyřízení čipů možná pouze z rampy u školní jídelny. Do konce srpna vše můžete vyřídit v kanceláři školní jídelny.,

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vzhledem k riziku šíření viru COVID - 19 Vás s Vašimi dětmi 1. září v 8.00 hodin uvítáme za každého počasí na dopravním hřišti v prostoru před zahradním domkem. Vchod je z prostranství před školou. Děti tento den nepotřebují žádné pomůcky (ani přezutí).

 1. Program:

 2. Přivítání žáků.

 3. Rozdělení dětí do příslušných tříd.

 4. Přesun a prohlídka školy bez zákonných zástupců.

 5. Předání základních informací zákonným zástupcům (vedení školy, vedoucí družiny, školní jídelna, výuka v další dny, pomůcky).

 6. Převzetí dětí jejich rodiči před školou.

Naše základní škola je zapojena do projektu Děti malují seniorům k svátku.

Bližší informace.

Vzdělávací aktivity pro žáky 6., 7. a 8. ročníků od 8. 6. 2020

Zpráva rodičům

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin od 25. 5. 2020

Zpráva rodičům

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Příprava na přijímací zkoušky žáků 9. ročníku od 11. 5. 2020

Zpráva rodičům

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 PROBĚHNE BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ VE ŠKOLE.

Na základě Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 vydaného dne 18. 3. 2020 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dochází ke změně formy zápisu do 1. třídy.

Ve čtvrtek 2. 4. 2020 a v pátek 3. 4. 2020 se zápis k základnímu vzdělávání nebude konat.

Rodiče pouze vyplní formuláře a doručí je na adresu školy v období od 1. dubna 2020 do 17. dubna 2020.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo Mimořádné opatření, kterým zakazuje přítomnost žáků ve škole. Základní škola, školní družina, školní klub a školní jídelna jsou uzavřené.

Rodiče mohou požádat o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení.

Pokud budete potřebovat vystavit "Žádost o ošetřovné", napište na mailovou adresu zástupkyně ředitele. Vyplněné formuláře budou vydávány každý pracovní den od 8.00 do 9.00 hodin.


S dotazy se obracejte na zástupkyně ředitele - kontakty: