Bezpečnost a archivace dat.

Společně ke vzdělání III

Vyhlášení zápisu pro UK - vodotisk.pdf

Ředitelské volno 18. a 19. 11. 2021

Podle §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuji z důvodu prevence šíření nákazy v souvislosti se zhoršující se epidemiologickou situací dva dny ředitelského volna ve čtvrtek 18.11. a pátek 19.11.2021.

Školní družina bude v tyto dny v provozu pouze pro děti 1. až 5. tříd obou ZAMĚSTNANÝCH RODIČŮ od 6:00 do 15:00 hodin. Účast dětí ve školní družině je nutné nahlásit třídním učitelům do soboty 13.11.2021 s vyznačením času příchodu do ŠD a času odchodu ze ŠD.

Plavecký výcvik žáků pátých tříd proběhne v pátek 19.11.2021. Pro páťáky i zaměstnaných rodičů a všechny dojíždějící bude družina k dispozici.

Obědy budou všem žákům hromadně odhlášené na čtvrtek i pátek. Pro děti v družině můžeme zajistit školní stravování. To musí rodiče sami přihlásit u třídních učitelů v PŘIHLÁŠCE DO DRUŽINY do soboty 13.11.2021.

Pro přihlášení můžete využít VZOR přihlášky v příloze zprávy.

Přihláška do družiny Přihláška do družiny v pdf


DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ

Dne 28.10.2021 od 9:00 hodin proběhnou na dopravním hřišti závody modelů aut RC Rallye. Hřiště bude celý den uzavřené pro sportování. Můžete se přijít podívat jako ohleduplní diváci.Od 1.11.2021 bude dopravní hřiště pro veřejnost uzavřeno po celou dobu zimního období až do dubna příštího roku.


Konec testování

Od pondělí 13.9.2021 netestujeme žáky při příchodu do školy.

Nadále platí opatření proti šíření infekce:

dezinfekce rukou u vstupu do školy

dezinfekce rukou u vstupu do školní jídelny

nošení roušek ve společných prostorách

zachování oddělení skupin (tříd, oddělení ŠD, skupin při stravování atp.)

uzavření školy pro přístup veřejnosti

Informace pro rodiče a žáky


Zahájení školního roku 2021-2022

St 1. září

- příchod do tříd

- 7:55 hodin slavnostní zahájení školního roku 2. až 9. ročník ve třídách

1. ročník na dopravním hřišti, pak přechod žáků do tříd

- platí opatření proti šíření infekce:

dezinfekce rukou u vstupu

nošení roušek ve společných prostorách

zachování oddělení skupin (tříd, oddělení ŠD, skupin při stravování atp.)

TESTOVÁNÍ 2. až 9. ročníku v 7:55 ve třídách nebo prokázání očkování (14 dní po druhé dávce) či prodělání nemoci (do 180 dní) - pro testování s rodičem přístup zadním vchodem od 7:15 hodin

uzavření školy pro přístup veřejnosti

Čt 2.září

- 7:55 hodin TESTOVÁNÍ 1. ročníků ve třídách, výuka 2 hodiny

- všechny ročníky začnou pod vedením třídních učitelů, od 3. hodiny podle rozvrhu

I. stupeň do 11:30 hodin

II.stupeň do 12:25 hodin

Pá 3. září

- výuka 1.třídy 2 hodiny, ostatní podle rozvrhu

I.stupeň do 11:30 hodin

II.stupeň do 12:25 hodinŠkolní družina

- 1.září provoz od 6:00 do 15:00 hodin

- poplatek na školní rok 2021/2022 činí 100,- Kč za měsíc, platba bude pololetně bezhotovostně


Školní jídelna

- 1.září oběd od 9:00 do 13:00 hodin

- možnost bezhotovostní platbyOrganizace školního roku 2020/2021 proti šíření nákazy

Informace pro rodiče

Informace ze školní družiny

Zápisní lístky do školní družiny budou k vyzvednutí každý pracovní den od 2. 9. 2020 do 30. 9. 2020 v čase od 8.00 do 8.30 hodin ve vestibulu školy. Zde budou také vybírány poplatky za školní družinu.

Informace ze školní jídelny

Od 1. 9. 2020 bude platba stravného a vyřízení čipů možná pouze z rampy u školní jídelny. Do konce srpna vše můžete vyřídit v kanceláři školní jídelny.,

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vzhledem k riziku šíření viru COVID - 19 Vás s Vašimi dětmi 1. září v 8.00 hodin uvítáme za každého počasí na dopravním hřišti v prostoru před zahradním domkem. Vchod je z prostranství před školou. Děti tento den nepotřebují žádné pomůcky (ani přezutí).

  1. Program:

  2. Přivítání žáků.

  3. Rozdělení dětí do příslušných tříd.

  4. Přesun a prohlídka školy bez zákonných zástupců.

  5. Předání základních informací zákonným zástupcům (vedení školy, vedoucí družiny, školní jídelna, výuka v další dny, pomůcky).

  6. Převzetí dětí jejich rodiči před školou.

Naše základní škola je zapojena do projektu Děti malují seniorům k svátku.

Bližší informace.

Vzdělávací aktivity pro žáky 6., 7. a 8. ročníků od 8. 6. 2020

Zpráva rodičům

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin od 25. 5. 2020

Zpráva rodičům

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Příprava na přijímací zkoušky žáků 9. ročníku od 11. 5. 2020

Zpráva rodičům

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 PROBĚHNE BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ VE ŠKOLE.

Na základě Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 vydaného dne 18. 3. 2020 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dochází ke změně formy zápisu do 1. třídy.

Ve čtvrtek 2. 4. 2020 a v pátek 3. 4. 2020 se zápis k základnímu vzdělávání nebude konat.

Rodiče pouze vyplní formuláře a doručí je na adresu školy v období od 1. dubna 2020 do 17. dubna 2020.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo Mimořádné opatření, kterým zakazuje přítomnost žáků ve škole. Základní škola, školní družina, školní klub a školní jídelna jsou uzavřené.

Rodiče mohou požádat o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení.

Pokud budete potřebovat vystavit "Žádost o ošetřovné", napište na mailovou adresu zástupkyně ředitele. Vyplněné formuláře budou vydávány každý pracovní den od 8.00 do 9.00 hodin.


S dotazy se obracejte na zástupkyně ředitele - kontakty: