Bezpečnost a archivace dat.

Společně ke vzdělání III


Konec testování

Od pondělí 13.9.2021 netestujeme žáky při příchodu do školy.

Nadále platí opatření proti šíření infekce:

dezinfekce rukou u vstupu do školy

dezinfekce rukou u vstupu do školní jídelny

nošení roušek ve společných prostorách

zachování oddělení skupin (tříd, oddělení ŠD, skupin při stravování atp.)

uzavření školy pro přístup veřejnosti

Informace pro rodiče a žáky


Zahájení školního roku 2021-2022

St 1. září

- příchod do tříd

- 7:55 hodin slavnostní zahájení školního roku 2. až 9. ročník ve třídách

1. ročník na dopravním hřišti, pak přechod žáků do tříd

- platí opatření proti šíření infekce:

dezinfekce rukou u vstupu

nošení roušek ve společných prostorách

zachování oddělení skupin (tříd, oddělení ŠD, skupin při stravování atp.)

TESTOVÁNÍ 2. až 9. ročníku v 7:55 ve třídách nebo prokázání očkování (14 dní po druhé dávce) či prodělání nemoci (do 180 dní) - pro testování s rodičem přístup zadním vchodem od 7:15 hodin

uzavření školy pro přístup veřejnosti

Čt 2.září

- 7:55 hodin TESTOVÁNÍ 1. ročníků ve třídách, výuka 2 hodiny

- všechny ročníky začnou pod vedením třídních učitelů, od 3. hodiny podle rozvrhu

I. stupeň do 11:30 hodin

II.stupeň do 12:25 hodin

Pá 3. září

- výuka 1.třídy 2 hodiny, ostatní podle rozvrhu

I.stupeň do 11:30 hodin

II.stupeň do 12:25 hodinŠkolní družina

- 1.září provoz od 6:00 do 15:00 hodin

- poplatek na školní rok 2021/2022 činí 100,- Kč za měsíc, platba bude pololetně bezhotovostně


Školní jídelna

- 1.září oběd od 9:00 do 13:00 hodin

- možnost bezhotovostní platbyOrganizace školního roku 2020/2021 proti šíření nákazy

Informace pro rodiče

Informace ze školní družiny

Zápisní lístky do školní družiny budou k vyzvednutí každý pracovní den od 2. 9. 2020 do 30. 9. 2020 v čase od 8.00 do 8.30 hodin ve vestibulu školy. Zde budou také vybírány poplatky za školní družinu.

Informace ze školní jídelny

Od 1. 9. 2020 bude platba stravného a vyřízení čipů možná pouze z rampy u školní jídelny. Do konce srpna vše můžete vyřídit v kanceláři školní jídelny.,

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Vzhledem k riziku šíření viru COVID - 19 Vás s Vašimi dětmi 1. září v 8.00 hodin uvítáme za každého počasí na dopravním hřišti v prostoru před zahradním domkem. Vchod je z prostranství před školou. Děti tento den nepotřebují žádné pomůcky (ani přezutí).

  1. Program:

  2. Přivítání žáků.

  3. Rozdělení dětí do příslušných tříd.

  4. Přesun a prohlídka školy bez zákonných zástupců.

  5. Předání základních informací zákonným zástupcům (vedení školy, vedoucí družiny, školní jídelna, výuka v další dny, pomůcky).

  6. Převzetí dětí jejich rodiči před školou.

Naše základní škola je zapojena do projektu Děti malují seniorům k svátku.

Bližší informace.

Vzdělávací aktivity pro žáky 6., 7. a 8. ročníků od 8. 6. 2020

Zpráva rodičům

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Možnost osobní přítomnosti žáků 1. stupně základních škol a jejich organizované a zájmové aktivity nepovinného charakteru formou školních skupin od 25. 5. 2020

Zpráva rodičům

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

Příprava na přijímací zkoušky žáků 9. ročníku od 11. 5. 2020

Zpráva rodičům

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 PROBĚHNE BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ VE ŠKOLE.

Na základě Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 vydaného dne 18. 3. 2020 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dochází ke změně formy zápisu do 1. třídy.

Ve čtvrtek 2. 4. 2020 a v pátek 3. 4. 2020 se zápis k základnímu vzdělávání nebude konat.

Rodiče pouze vyplní formuláře a doručí je na adresu školy v období od 1. dubna 2020 do 17. dubna 2020.

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo Mimořádné opatření, kterým zakazuje přítomnost žáků ve škole. Základní škola, školní družina, školní klub a školní jídelna jsou uzavřené.

Rodiče mohou požádat o ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení.

Pokud budete potřebovat vystavit "Žádost o ošetřovné", napište na mailovou adresu zástupkyně ředitele. Vyplněné formuláře budou vydávány každý pracovní den od 8.00 do 9.00 hodin.


S dotazy se obracejte na zástupkyně ředitele - kontakty: