ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU

ZŠ Světlá nad Sázavou, Lánecká ulice


„S TLAPKOVOU PATROLOU“


Milí rodiče,

přijďte se svými dětmi a dobrou náladou k zápisu do naší školy.


Vašimi průvodci po budově školy budou hrdinové

TLAPKOVÉ PATROLY.

S nimi budou děti plnit různé úkoly na čtyřech stanovištích,

ke kterým dojdete po barevných šipkách.


Zápis se uskuteční ve škole:

ve čtvrtek 7. 4. 2022 od 13.00 - 16.30 hodin

v pátek 8. 4. 2022 od 12.30 - 15.00 hodin


Žádost o přijetí dítěte

Zápisní list

Žádost o odkladBESEDA S RODIČI PRVŇÁKŮ


v úterý 15. března 2022 v 15:00 hodin


proběhne v ZŠ Lánecká v přízemí vpravo ve třídě IV.B


Od učitelů prvních a pátých tříd získáte potřebné informace k letošnímu zápisu a nástupu do školy.


Srdečně zve vedení školy, učitelé prvního stupně a školní speciální pedagog.

ZÁPIS 2021

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 PROBĚHNE BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ VE ŠKOLE

Na základě opatření Zápisy do základních škol pro rok 2021/2022 vydaného dne 5. 3. 2021 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dochází ke změně formy zápisu do 1. třídy.

Ve čtvrtek 8. 4. 2021 a v pátek 9. 4. 2021 se osobní zápis k základnímu vzdělávání nebude konat.

Rodiče pouze vyplní formuláře, které si vytisknou sami (viz přílohy níže), popř. si je vyzvednou po předchozí domluvě ve škole, a doručí je na adresu školy

v období od 1. dubna do 16. dubna 2021.

Povinná školní docházka ve školním roce 2021/22 začíná pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.

Rodiče předají škole k zápisu následující doklady:

- vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (formulář ve formátu pdf, ve formátu docx) a vyplněný Zápisní list (formulář ve formátu pdf, ve formátu docx),

- vyplněnou Žádost o odklad školní docházky (formulář ve formátu pdf, ve formátu docx) a vyplněný Zápisní list (formulář ve formátu pdf, ve formátu docx), pokud budou žádat o odklad školní docházky. Přiložte vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, pokud je již máte.

Po přijetí vyplněné žádosti škola přidělí každému dítěti registrační číslo, které následně zašle rodičům prostřednictvím e-mailu. Pod tímto registračním číslem bude vaše dítě vedeno ve zveřejněném rozhodnutí o přijetí (z důvodu GDPR nelze použít jméno dítěte).

Podáním této žádosti zahajuje ředitel správní řízení, ve kterém rozhodne o přijetí či nepřijetí.

Výsledky budou zveřejněny na webu naší školy a na vchodových dveřích. Pokud dítě nebude přijato, bude rodič informován písemně.

Doklady mohou rodiče doručit jedním z následujících způsobů:

- Osobně donést do školy v Po, Út, Čt, Pá od 10 do 11 hodin a ve St od 13 do 14 hodin. Nebo se objednejte telefonicky nebo e-mailem u zástupkyňe ředitele Petry Kotěrové, telefon: 607 912 892, e-mail: koterova@zslanecka.cz,

.- Poštou na adresu Základní škola, Lánecká 699, 582 91 Světlá nad Sázavou.

- E-mailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na adresu koterova@zslanecka.cz .

- Datovou schránkou: wu3msud.