ZÁPIS 2020

ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 PROBĚHNE BEZ OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ VE ŠKOLE

Na základě Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021 vydaného dne 18. 3. 2020 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dochází ke změně formy zápisu do 1. třídy.

Ve čtvrtek 2. 4. 2020 a v pátek 3. 4. 2020 se zápis k základnímu vzdělávání nebude konat.

Rodiče pouze vyplní formuláře, které si vytisknou sami (viz přílohy níže), popř. si je vyzvednou po předchozí domluvě ve škole, a doručí je na adresu školy

v období od 1. dubna do 17. dubna 2020.


Rodiče předají škole k zápisu následující doklady:

- vyplněnou Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání (formulář ve formátu pdf, ve formátu docx) a vyplněný Zápisní list (formulář ve formátu pdf, ve formátu docx),

- vyplněnou Žádost o odklad školní docházky (formulář ve formátu pdf, ve formátu docx) a vyplněný Zápisní list (formulář ve formátu pdf, ve formátu docx), pokud budou žádat o odklad školní docházky. Přiložte vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, pokud je již máte.

Po přijetí vyplněné žádosti škola přidělí každému dítěti registrační číslo, které následně zašle rodičům prostřednictvím e-mailu. Pod tímto registračním číslem bude vaše dítě vedeno. (Z důvodu GDPR nelze použít jméno dítěte.)


Podáním této žádosti zahajuje ředitel správní řízení, ve kterém rozhodne o přijetí či nepřijetí.

Výsledky budou zveřejněny na webu naší školy a na vchodových dveřích. Pokud dítě nebude přijato, bude rodič informován písemně.


Doklady mohou rodiče doručit jedním z následujících způsobů:

- Osobně donesou do školy. V tomto případě se vždy objednejte telefonicky nebo e-mailem u zástupkyň ředitele.

- Poštou na adresu Základní škola, Lánecká 699, 582 91 Světlá nad Sázavou.

- E-mailem s elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na adresu zslanecka@svetlans.cz .

- Datovou schránkou: wu3msud.


V případě domluvy schůzky nebo nejasností kontaktujte zástupkyně ředitele školy:

Petra Kotěrová, e-mail: koterova@zslanecka.cz, telefon: 607 912 892

Petra Vondrová, e-mail: vondrova@zslanecka.cz, telefon: 737 133 169