Projekty

Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ
Název projektu: Společně ke vzdělání II
(Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010945)

logolink_MSMT_VVV.jpgČesko sportuje