Motto: Hrou k poznání
 MěsícTéma
Akce v oddělení
 ZáříPoznáváme se
Jak tě vidím já. Nakresli kamaráda. Poznáváme okolí školy. Sebepoznávací hry.
 Říjen Barvy podzimu
Druhy plodů. Výrobky z přírodnin. Ztvárnění podzimu ve výtvarné výchově. Mezinárodní den zvířat. Příprava zvířátek na zimu.
 Listopad Udělej si sám
Bavíme se podle zájmu. Hlavolamy. Stavebnice. Výrobky různých materiálů - plastelína, keramická hlína apod. Martin na bílém koni.
 Prosinec Kouzlo Vánoc
Výroba dárků a přáníček, výroba adventního kalendáře a betlémů. Vánoční zvyky a obyčeje, koledy, zimní radovánky.
 Leden Zimní království
Královna zimy - výtvarné ztvárnění. Zvířátka v zimě. Stopy zvířat. Zimní sporty. Zimní olympiáda. Zimní motivy ve výtvarné a pracovní výchově.
 Únor Znám své město?
Kreslíme naše město. Povídáme si o známých památkách města a blízkého okolí. Seznámení s pověstmi z našeho kraje.
 Březen Jarní probuzení
Práva zvířat. Co do přírody nepatří. Kalendář přírody. Den Země. Velikonoční tradice, dekorace. Pozorování zahrádek. Přírodovědná soutěž.
 Duben Svět pohádek
Malujeme a poznáváme pohádky - soutěž. Četba pohádek. Dramatizace. Oblíbený hrdina. Písničky z pohádek.
 Květen Děti a doprava
Vycházky - dopravní značky a chování na ulici a v dopravních prostředcích. Moje kolo. Kvízy s dopravní tematikou.
 Červen Líná kůže, málo zmůže
Den dětí - zábavné soutěže. Překážkové běhy, opičí dráha, lehkoatletický trojboj, míčové hry, netradiční sporty.