Oddělení školní družiny

Ve školní družině jsou 4 oddělení:

1. oddělení - vychovatelka Jaroslava Miřácká

    Třídy: 1. B, 2. B


2. oddělení - vychovatelka Petra Lebedová

    Třídy: 1. A, 2. A


3. oddělení (Motýlci) - vychovatelka Jana Křížová

    Třídy: 2. C, 3. A

    Toto oddělení poskytuje informace o svých akcích na vlastních stránkách na adrese: http://motylcisd.webnode.cz/


4. oddělení - vychovatelka Eva Novotná
   
    Třídy: 3. B, 3. C, 4. AŠkolní klub - vychovatelka Hana Nováková

    Třídy: 4. B, 5. A, 5. B - těchto žáků se týká režim školní družiny 
              třídy 2. stupně ZŠ