Oddělení školní družiny

Ve školní družině jsou 4 oddělení:

1. oddělení - vychovatelka Jaroslava Miřácká

    Třídy: 2.B, 3.B

    TELEFON:    569 430 624

2. oddělení - vychovatelka Petra Lebedová

    Třídy: 1.B, 2.A

     TELEFON:    569 430 625

3. oddělení (Motýlci) - vychovatelka Jana Křížová

    Třídy: 1.A, 3.C

     TELEFON:    569 430 627

    Toto oddělení poskytuje informace o svých akcích na vlastních stránkách na adrese: http://motylcisd.webnode.cz/


4. oddělení - vychovatelka Lucie Doležálková
   
    Třídy: 3.A, 4.A, 
    
     TELEFON:    569 430 626


Školní klub - vychovatelka Hana Nováková

    Třídy: 4.C, 5.A, 5.B - těchto žáků se týká režim školní družiny 
              třídy 2. stupně ZŠ

     TELEFON:    569 430 613


Mobilní telefon:      722 914 361  - při pobytu na dopravním hřišti nebo po patnácté hodině