Kroužky a nepovinné předměty

FLORBALOVÝ KROUŽEK (Martin Sýkora)
Středa 13.20 - 14.05    chlapci 4. a 5. třídy
Pátek 12.30 - 13.15     chlapci 2. a 3. třídy
Pátek 13.20 - 14.05     dívky 2. - 5. třídy

AEROBIC (Alena Filippi)
Pátek 12.30 - 13.15

VYBÍJENÁ (Dana Fialová)
Čtvrtek 13.20 - 14.05

SBOR 1. stupeň (Petra Kotěrová)
Středa 13.15 - 14.00

SBOR 2. stupeň (Jana Syslová)
Středa 13.30 - 14.15