Kontakty‎ > ‎Zaměstnanci‎ > ‎Výchovný poradce‎ > ‎

Přijímací řízení na SŠ

Jednotná přijímací zkouška 2018

Jednotná přijímací zkouška v přijímacím řízení v oborech vzdělání s maturitní zkouškou je stanovena na základě § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 178/2016 Sb.

Přinášíme informace o přijímacím řízení ve školním roce 2017/2018, termíny přijímacího řízení a přehled středních škol v okolí naší základní školy.


Bližší informace Vám poskytne výchovný poradce.  


Ċ
Základní škola Lánecká,
7. 9. 2017 7:29
Ċ
Základní škola Lánecká,
7. 9. 2017 7:29
Ċ
Základní škola Lánecká,
7. 9. 2017 7:29