Vyučující ve školním roce 2019/20

1. stupeň

Vojtěch Dubina (Du)
třídní učitel 2. A
dubina@zslanecka.cz
sborovna: 569 430 615
Jana Pejcharová (Pj)
třídní učitelka 2. B
pejcharova@zslanecka.cz
sborovna: 569 430 615
Dana Fialová (Fi)
třídní učitelka 4. A
fialova@zslanecka.cz
sborovna: 569 430 616
Jana Rejnková (Re)
třídní učitelka 4. C
rejnkova@zslanecka.cz
sborovna: 569 430 615
Alena Filippi (Fl)
třídní učitelka 5. C
filippi@zslanecka.cz
sborovna: 569 430 616
Lenka Rokosová (Rs)
třídní učitelka 3. A
rokosova@zslanecka.cz
sborovna: 569 430 615
Petra Kotěrová (Ko)
zástupce ředitele
koterova@zslanecka.cz
sborovna: 569 430 612
Martin Sýkora (Sk)
třídní učitel 5. B
sykora@zslanecka.cz
sborovna: 569 430 616
Hana Lacinová (La)
třídní učitelka 4. B
lacinova@zslanecka.cz
sborovna: 569 430 616
Luďka Veselá (Ve)
třídní učitelka 3. B
vesela@zslanecka.cz
sborovna: 569 430 616 
Eva Milfaitová (Mi)
třídní učitelka 5. A 
milfaitova@zslanecka.cz
sborovna: 569 430 616
Blanka Zmrhalová (Zm)
třídní učitelka 1. B
zmrhalova@zslanecka.cz
sborovna: 569 430 615 
Iva Pejcharová (Pe)
třídní učitelka 1. A
pejcharovaiva@zslanecka.cz
sborovna: 569 430 615


2. stupeň

Lenka Boudníková (Bo)
třídní učitelka 7. B
boudnikova@zslanecka.cz
sborovna: 569 430 614
Petra Staňková (St)
učitelka 
stankova@zslanecka.cz
sborovna: 569 430 614
Pavel Ešner (Eš)
třídní učitel 6. B
esner@zslanecka.cz
sborovna: 569 430 614
Jana Syslová (Sy)
třídní učitelka 9. B
syslova@zslanecka.cz
sborovna: 569 430 614
Věra Hájková (Hj)
třídní učitelka 6. A 
hajkova@zslanecka.cz
sborovna: 569 430 614
František Šafránek (Ša)
učitel
safranek@zslanecka.cz
sborovna: 569 430 614
Marie Hanzalová (Ha)
učitelka 

sborovna: 569 430 614
Vlastimil Špatenka (Šp)
ředitel školy
spatenka@zslanecka.cz
sborovna: 569 430 610
Lenka Horní (Ho)
třídní učitelka 7. A
horni@zslanecka.cz
sborovna: 569 430 614
Karin Šubrtová (Šb)
třídní učitelka 9. C
subrtova@zslanecka.cz
sborovna: 569 430 614
Zdenka Lebedová (Lb)
učitelka, speciální pedagog
lebedovazdenka@zslanecka.cz
sborovna: 569 430 614
Miroslava Vacková (Va)
třídní učitelka 6. C
vackova@zslanecka.cz
sborovna: 569 430 614
Iva Majerová (Mj)
učitelka
majerova@zslanecka.cz
sborovna: 569 430 614
Petra Vandasová (Vd)
učitelka (MD)
vandasova@zslanecka.cz
sborovna: 569 430 614
Dagmar Matějů (Ma)
třídní učitelka 8. A
mateju@zslanecka.cz
sborovna: 569 430 614
Monika Velíšková (Vl)
třídní učitelka 9. A
veliskova@zslanecka.cz
sborovna: 569 430 614
Kateřina Nepovímová (Np)
učitelka (MD)
nepovimova@zslanecka.cz
sborovna: 569 430 614
Martina Včelová (Vč)
učitelka
vcelova@zslanecka.cz
sborovna: 569 430 614
Helena Nováková (No)
třídní učitelka 8. B
novakova@zslanecka.cz
sborovna: 569 430 614
Petra Vondrová (Vo)
zástupce ředitele
vondrova@zslanecka.cz
sborovna: 569 430 612
Žaneta Slezáková (Sl)
výchovný poradce
slezakova@zslanecka.cz
sborovna: 569 430 614