Organizace roku

Organizace školního roku 2018/2019


 • Začátek vyučování ve školním roce: v pondělí 3. 9. 2018 (7.55 - 8.40).

  • Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019

  • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

 • Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019.

  • Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny od 4. března do 10. března 2019.

 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 18. dubna 2019.

 • Hlavní prázdniny budou trvat od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019.

 • Období školního vyučování ve školním roce 2019/20 začne v pondělí 2. září 2019.


     VŠEM ŽÁKŮM PŘEJEME ÚSPĚŠNÝ ŠKOLNÍ ROK 2018/2019