Organizace roku

 Organizace školního roku 2017 / 2018

 • Začátek vyučování ve školním roce: v pondělí 4. 9. 2017 (7.55 - 8.40).
  • Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve středu 31. ledna 2018
  • Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 29. června 2018.
 • Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.
 • Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018.
  • Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
 • Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.
 • Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla školy stanoveny od 26. února do 4. března 2018.
 • Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. dubna 2018.
 • Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.
 • Období školního vyučování ve školním roce 2018/19 začne v pondělí 3. září 2018.

      VŠEM ŽÁKŮM PŘEJEME ÚSPĚŠNÝ ŠKOLNÍ ROK 2017/2018