Aktuality‎ > ‎

Kritéria pro zápis 2019

přidáno: 12. 3. 2019 4:19, autor: Vlastimil Špatenka   [ aktualizováno 12. 3. 2019 4:39 ]

Ředitel Základní školy Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, příspěvková organizace v souladu se záměrem a Koncepcí rozvoje školství města Světlá nad Sázavou rozhodl , že

ve školním roce 2019/2020 budou otevřeny dvě třídy 1. ročníku s maximálním počtem 22 žáci na jednu třídu.

V případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovený počet dvě třídy po 22 žácích prvního ročníku, bude ředitel rozhodovat o přijetí podle těchto kritérií v daném pořadí:

1)     přednostně se přijímá dítě s trvalým pobytem ve školském obvodu Základní školy Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, příspěvková organizace, pro který je tato škola spádová podle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 města Světlá nad Sázavou

2)     dítě, jehož sourozenec je žákem Základní školy Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, příspěvková organizace

3)     dítě s trvalým pobytem na území města Světlá nad Sázavou a současně s trvalým pobytem mimo školský obvod Základní školy Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, příspěvková organizace

4)     dítě s trvalým pobytem mimo území města Světlá nad Sázavou.

Pokud ředitel školy nebude moci v některém z daných kritérií podle pořadí (mimo kritéria číslo 1) přijmout všechny uchazeče, rozhodne o přijetí do stanoveného počtu dvě třídy po 22 žácích los s úředně ověřeným průběhem.

Losování proběhne mezi všemi uchazeči, kteří splňují konkrétní dané kritérium, podle kterého nelze přijmout všechny uchazeče. Losovat se budou registrační čísla přidělená při podání žádosti o přijetí.

Comments