Aktuality

Vítáme všechny žáky po prázdninách opět ve škole a přejeme jim pohodu a klid na školní práci.
                 Seznam DUM                  
                                 
                   

 Výzva č. 56: Rozvoj jazykových dovedností


Bezpečnost a archivace dat.

Jarní koncert ve škole

přidáno: 13. 5. 2019 4:22, autor: Vlastimil Špatenka


Zveřejnění rozhodnutí o přijetí

přidáno: 30. 4. 2019 5:06, autor: Základní škola Lánecká   [ aktualizováno 30. 4. 2019 5:22 ]


Zápis do prvních tříd

přidáno: 12. 3. 2019 4:35, autor: Vlastimil Špatenka


BESEDA S RODIČI PRVŇÁKŮ

přidáno: 12. 3. 2019 4:31, autor: Vlastimil Špatenka


Kritéria pro zápis 2019

přidáno: 12. 3. 2019 4:19, autor: Vlastimil Špatenka   [ aktualizováno 12. 3. 2019 4:39 ]

Ředitel Základní školy Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, příspěvková organizace v souladu se záměrem a Koncepcí rozvoje školství města Světlá nad Sázavou rozhodl , že

ve školním roce 2019/2020 budou otevřeny dvě třídy 1. ročníku s maximálním počtem 22 žáci na jednu třídu.

V případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovený počet dvě třídy po 22 žácích prvního ročníku, bude ředitel rozhodovat o přijetí podle těchto kritérií v daném pořadí:

1)     přednostně se přijímá dítě s trvalým pobytem ve školském obvodu Základní školy Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, příspěvková organizace, pro který je tato škola spádová podle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 města Světlá nad Sázavou

2)     dítě, jehož sourozenec je žákem Základní školy Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, příspěvková organizace

3)     dítě s trvalým pobytem na území města Světlá nad Sázavou a současně s trvalým pobytem mimo školský obvod Základní školy Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, příspěvková organizace

4)     dítě s trvalým pobytem mimo území města Světlá nad Sázavou.

Pokud ředitel školy nebude moci v některém z daných kritérií podle pořadí (mimo kritéria číslo 1) přijmout všechny uchazeče, rozhodne o přijetí do stanoveného počtu dvě třídy po 22 žácích los s úředně ověřeným průběhem.

Losování proběhne mezi všemi uchazeči, kteří splňují konkrétní dané kritérium, podle kterého nelze přijmout všechny uchazeče. Losovat se budou registrační čísla přidělená při podání žádosti o přijetí.

Konzultace s vyučujícími

přidáno: 8. 1. 2019 2:21, autor: Vlastimil Špatenka

Konzultace k prospěchu a chování žáků v prvním pololetí proběhnou v úterý 8. ledna 2019 od 15:00 hodin do 17:00 hodin ve třídách nebo po dohodě s vyučujícím.

ČESKÝ DEN S ČESKÝMI VLAJKAMI

přidáno: 1. 11. 2018 3:41, autor: Základní škola Lánecká   [ Aktualizováno 8. 1. 2019 2:18 uživatelem Vlastimil Špatenka ]


V rámci českého dne s českými vlajkami jsme 28.října k století české státnosti vyvěsili kromě oficiální státní vlajky i dalších 490 českých vlajek na okna, dveře i nástěnky ve škole.

BAREVNÝ DEN - STÁTNÍ VLAJKA

přidáno: 10. 10. 2018 2:46, autor: Vlastimil Špatenka   [ Aktualizováno 1. 11. 2018 4:21 uživatelem Základní škola Lánecká ]

ŽIVÁ VLAJKA KE STÉMU VÝROČÍ SAMOSTATNOSTI ČESKOSLOVENSKA

BAREVNÝ DEN - STÁTNÍ VLAJKA

přidáno: 9. 10. 2018 3:55, autor: Vlastimil Špatenka   [ aktualizováno 10. 10. 2018 3:22 ]

Naše škola se přihlásila do akce " VYVĚSME NEJVÍCE ČESKÝCH VLAJEK". www.nejvicvlajek.cz

Akce se konala ve středu 10.10.2018 v národních barvách.
1. - 5. třídy ČERVENÁ BARVA
6. - 9. třídy BÍLÁ BARVA
OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI MODRÁ BARVA

Nácvik chování při mimořádných událostech

přidáno: 25. 9. 2018 5:11, autor: Základní škola Lánecká

Nácvik chování při mimořádných událostech se z technických důvodů (nepoteče voda) přesouvá z 27. 9. 2018 na 2. 10. 2018.
Ve čtvrtek 27. 9. se učíme podle rozvrhu - 1. stupeň do 11.30, 2. stupeň do 12.25. Další výuka odpadá.
V úterý 2. 10. má 1. stupeň výuku do 11.30, 2. stupeň do 12.25.

1-10 of 14