Aktuality

Vítáme všechny žáky po prázdninách opět ve škole a přejeme jim pohodu a klid na školní práci.
                 Seznam DUM                  
                                 
                   

 Výzva č. 56: Rozvoj jazykových dovedností


Bezpečnost a archivace dat.

Rada města vyhlašuje

přidáno: 20. 3. 2018 1:43, autor: Základní škola Lánecká   [ aktualizováno 20. 3. 2018 2:08 ]


BESEDA S RODIČI PRVŇÁKŮ

přidáno: 13. 3. 2018 3:36, autor: Vlastimil Špatenka   [ aktualizováno 13. 3. 2018 3:42 ]

proběhne v úterý 27. března 2018 v 15:00 hodin v ZŠ Lánecká v přízemí vpravo ve třídě V.B
Od učitelů prvních a pátých tříd získáte potřebné informace k letošnímu zápisu a nástupu do školy.
Srdečně zve vedení školy a učitelé prvního stupně.

Kritéria pro zápis do prvních tříd 2018

přidáno: 23. 2. 2018 5:36, autor: Vlastimil Špatenka   [ aktualizováno 23. 2. 2018 5:37 ]

Ředitel Základní školy Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, příspěvková organizace v souladu se záměrem a Koncepcí rozvoje školství města Světlá nad Sázavou rozhodl , že

ve školním roce 2018/2019 budou otevřeny dvě třídy 1. ročníku s maximálním počtem 22 žáci na jednu třídu.

V případech, kdy počet přijatých žádostí, podaných zákonnými zástupci dětí, překročí stanovený počet dvě třídy po 22 žácích prvního ročníku, bude ředitel rozhodovat o přijetí podle těchto kritérií v daném pořadí:


1)     přednostně se přijímá dítě s trvalým pobytem ve školském obvodu Základní školy Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, příspěvková organizace, pro který je tato škola spádová podle Obecně závazné vyhlášky č. 1/2011 města Světlá nad Sázavou

2)     dítě, jehož sourozenec je žákem Základní školy Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, příspěvková organizace

3)     dítě s trvalým pobytem na území města Světlá nad Sázavou a současně s trvalým pobytem mimo školský obvod Základní školy Světlá nad Sázavou, Lánecká 699, příspěvková organizace

4)     dítě s trvalým pobytem mimo území města Světlá nad Sázavou.Pokud ředitel školy nebude moci v některém z daných kritérií podle pořadí (mimo kritéria číslo 1) přijmout všechny uchazeče, rozhodne o přijetí do stanoveného počtu dvě třídy po 22 žácích los s úředně ověřeným průběhem.

Losování proběhne mezi všemi uchazeči, kteří splňují konkrétní dané kritérium, podle kterého nelze přijmout všechny uchazeče. Losovat se budou registrační čísla přidělená při podání žádosti o přijetí.

Zápis do prvních tříd 2018

přidáno: 23. 2. 2018 5:28, autor: Vlastimil Špatenka   [ aktualizováno 23. 2. 2018 5:38 ]


Olympiáda v anglickém jazyce

přidáno: 1. 2. 2018 3:51, autor: Základní škola Lánecká

Dne 1. 2. 2018 proběhlo školní kolo olympiády v anglickém jazyce.

Výsledky:

1. kategorie (6. a 7. třídy):
1. místo: David Doubrava
2. místo: Klára Vojtěchová
3. místo: Kateřina Kotěrová

2. kategorie (8. a 9. třídy):
1. místo: Tomáš Arlt
2. místo: Štěpán Vašák
3. místo: Tereza Vacková

Pololetí

přidáno: 31. 1. 2018 0:29, autor: Základní škola Lánecká

Dnes končí první pololetí školního roku. Žáci obdrží výpis z třídního výkazu (vysvědčení dostanou až na konci roku za obě pololetí).
V PÁTEK 2.února 2018 jsou pro žáky pololetní prázdniny. Přejeme žákům aktivní odpočinek od školní práce.

PF 2018

přidáno: 23. 12. 2017 11:46, autor: Základní škola Lánecká   [ aktualizováno 23. 12. 2017 11:55 ]

Vážení a milí žáci, rodiče a přátelé školy,

přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a v roce 2018 hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a úspěchů.

Vánoční jarmark - fotografie

přidáno: 23. 12. 2017 11:45, autor: Základní škola Lánecká

Na odkazu https://photos.app.goo.gl/9sJzTdZAbBmTW8W93 přinášíme fotografie z vánočního jarmarku pořádaného dne 14. prosince 2017.

Foto: Mgr. Karin Šubrtová

Programy primární prevence rizikového chování

přidáno: 27. 9. 2017 6:46, autor: Základní škola Lánecká

V současné době probíhají na naší škole programy primární prevence, které zajišťuje SPEKTRUM - Centrum primární prevence, Žďár nad Sázavou.
Programů se zúčastní třídy 5. A, 5. B, 7. A, 7. B, 7. C, 8. A, 8. B.
Bližší informace jsou uvedeny v příloze.

Přístup do školy

přidáno: 29. 8. 2017 3:48, autor: Vlastimil Špatenka   [ aktualizováno 1. 9. 2017 6:05 ]

Přístup do školy bude v pondělí 4.9.2017 po schodišti z Lánecké ulice. Přechod u schodů bude dozorovat městská policie.
Nebude možné projet za školu osobním vozem. Ulice Školní je stále stavbou!
Dodavatelská firma nestihne dokončit stavební úpravy ulice Školní do začátku nového školního roku. Práce budou pokračovat i v sobotu a v neděli. Ale jak práce pokročí se nedá odhadnout. Proto nelze počítat s příjezdem až ke škole nebo s průchodem od hřbitova. Využijte odstavná parkoviště v ulicích Na Sídlišti a Na Bradle.

Vzhledem k pokračujícím stavebním úpravám ulice školní doporučujeme pro přístup do naší školy příchod "Kozí uličkou" přímo k hlavnímu vchodu. Ostatní přístupové komunikace jsou zatím ohraženým staveništěm. Tento stav by měl trvat do 1.září 2017.

1-10 of 11